Výmena vstrekov

Vstreky, injektory alebo vstrekovacie ventily sú súčasťou vstrekovacieho zariadenia spaľovacích motorov. Ich úlohou je rozprášenie paliva, z ktorého palivo vstupuje do priestoru motora. Umiestnenie, vyhotovenie a funkčnosť injektorov závisí od typu motora a koncepcie vstrekovania paliva.

Podľa typu motora môžeme hovoriť o dvoch typoch vstrekov:

  1. vstreky pre zážihové motory – sú rôzne pre kontinuálne a diskontinuálne vstrekovanie. Samotné vstrekovanie sa uskutočňuje do nasávacieho potrubia alebo kanálu a otvárajú sa najčastejšie elektromagneticky. Injektory zážihových motorov s priamym vstrekovaním sú vystavené náročnejším podmienkam, pretože vstrekujú priamo do valcov.
  2. vstreky pre vznetové motory – otvárajú sa piezoelektricky alebo elektromagneticky. Tento typ injektorov s klasickým vstrekovaním vstrekuje palivo do komôrky alebo priamo do valca. Otváranie je spontánne pôsobením tlaku paliva alebo otvorenými tryskami. Staršie pneumatické systémy mali otváranie mechanické. Zvyčajne pozostávajú tieto vstreky zo vstrekovacích dýz a držiaka vstrekovacej dýzy.

Výmena vstrekov 

Demontáž vstrekov nie je komplikovaná, ale je potrebná veľmi veľká opatrnosť. Začneme odpojením konektora vstrekovača, ktorý je potrebné mierne zatlačiť zasunutím a potom stlačiť „klip“, ktorý zdvihne plast a následne vysunúť. ďalším krokom je odpojenie prívodu paliva a vysunutie prepadových hadičiek odpojením kovovej svorky. Hadičky je potrebné vysunúť smerom k sebe a najlepšie bez použitia ostrých nástrojov. Povolíme kovovú maticu tzv. štift trysky (na každom injektore sú dva). Každý vstrek má zaoblený kovový diel na uchytenie štiftu, preto je potrebné pri opätovnom nasadení oba dotiahnuť rovnomerne a rovnako.

Samotné injektory po odpojení nemusia ísť ľahko von, niekedy postačí jemne zatiahnuť, prípadne pokývať do strán. Všetko záleží od celkového stavu vstrekov. Každý vstrek má plastové tesnenie a medenú podložku, ktoré môžu byť „zapečené“, preto je potrebné po vybratí ich vyčistiť a taktiež aj sedlo vstrekovača. Pod spomínaným medeným tesnením sú zvyčajne najväčšie nečistoty, ktoré treba pre opätovným nasadením precízne odstrániť a dbať na absolútnu čistotu tohto priestoru.

Injektory sa vôbec neodporúča rozoberať, pretože môže nastať znefunkčnenie celého vstreku alebo jeho elektronickej časti. Ak je potrebné ho rozobrať, tak len spodnú časť. Zvyšok sa rieši v kvalifikovaných servisoch, ktoré zabezpečia odborné repasovanie a opravu vstrekovačov.

Injektory je potrebné pri manipulácii riadne označiť a vrátiť každý na pôvodné miesto. výmene vstrekov je najlepšie vymeniť aj medené tesnenie a ideálne aj plastové. Vtedy máte istotu, že vstreky budú dobre držať. Ak nastane pri výmene vstrekov aj zmena kategórie vstrekov napr. z kategórie 4 na kategóriu 5, je nutné zmeniť toto nastavenie aj v riadiacej jednotke motora.

Posted in všeobecné návody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *