Ako nastaviť svetlá

Osvetlenie a svetlená signalizácia automobilu významne ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky a to najmä tým, že vodič môže v dostatočnom predstihu spozorovať potenciálnu prekážku a zároveň ostatní účastníci cestnej premávky môžu v dostatočnom predstihu reagovať na vzniknutú situáciu.

Continue reading

Tesnenie pod hlavou valcov – výmena

Tesnenie pod hlavou valcov patrí k najviac zaťažovaným tesneniam v automobile. Slúži na oddeľovanie chladiacej kvapaliny a oleja smerujúcich z bloku valca do hlavy motora. Taktiež uzatvára spaľovací priestor  a je v priamom kontakte s chemicky aktívnymi látkami, palivom, či motorovým olejom. Hlavové tesnenie sa teda musí neustále prispôsobovať meniacemu sa tlaku v spaľovacích komorách a odolávať plastickým deformáciám.

Continue reading

Výmena vstrekov

Vstreky, injektory alebo vstrekovacie ventily sú súčasťou vstrekovacieho zariadenia spaľovacích motorov. Ich úlohou je rozprášenie paliva, z ktorého palivo vstupuje do priestoru motora. Umiestnenie, vyhotovenie a funkčnosť injektorov závisí od typu motora a koncepcie vstrekovania paliva.

Continue reading