Ako nastaviť svetlá

Osvetlenie a svetlená signalizácia automobilu významne ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky a to najmä tým, že vodič môže v dostatočnom predstihu spozorovať potenciálnu prekážku a zároveň ostatní účastníci cestnej premávky môžu v dostatočnom predstihu reagovať na vzniknutú situáciu.

Zvyšná svetelná signalizácia v podobe smeroviek, brzdových svetiel či obrysových svetiel umožňujú predvídať správanie automobilu v premávke.

Svetlomet je vlastne svietidlo automobilu, ktoré osvetľuje vozovku počas noci a zníženej viditeľnosti tak, aby vodič videl na cestu. Každý vodič vie, že automobil má tri druhy svetiel, prípadne hmlové svetlomety, no v súčasnosti používajú nové automobily tzv. denné svietenie, ktoré je odlišné od bežných stretávacích svetiel. Staršie automobily používajú na denné svietenie stretávacie svetlá, novšie denné svietenie. Okrem týchto je vozidlo vybavené aj tzv. diaľkovým osvetlením, ktoré sa využíva pri nedostatočne osvetlenej vozovke a tiež obrysové svetlá, ktoré sa používajú ak vozidlo stojí na mieste, kde by ste ho nemuseli očakávať. Ďalším druhom osvetlenia automobilu sú hmlové svetlomety, ktoré svojou svietivosťou zvyšujú viditeľnosť počas hmly a ich používanie má rovnako určité pravidlá, ktoré musí  resp. mal by, rešpektovať každý vodič, pretože sa často stáva, že vodiči najmä starších vozidiel používajú miesto stretávacích svetiel počas dňa práve hmlové svetlomety.

Protikladné požiadavky na osvetlenie automobilu počas noci spôsobujú, že hranica medzi bezchybným stavom a nedostatočne osvetlenou vozovkou je veľmi malá. Navyše u automobilov s batožinovým alebo nákladným priestorom v zadnej časti dochádza k poklesu zadnej časti karosérie a tým nastáva zvýšenie rozhrania tmy a svetla, čím môže dôjsť k oslneniu protiidúceho vozidla aj pri použitím bežných stretávacích svetiel. Z tohto dôvodu legislatíva požaduje inštaláciu regulátora sklonu svetlometov, ktorý je u starších vozidiel mechanický, zo začiatku bol ovládaný páčkou na kryte svvetlometu, no neskôr sa stal súčasťou prístrojovej dosky. Ovládacím médiom bola zväčša voda, ktorá tlakom pôsobila na piesty naklápajúce svetlomet, neskôr to bola elektrická energia, ktorá poháňala motorčeky svetlometov. Ak automobil používa na osvetlenie xenónové výbojky toto naklápanie svetiel je plne automatické.

Najrozšírenejším zdrojom svetla vo vozidlách sú volfrámové žiarovky, ktoré sa vyrábajú pre bežné napájacie napätia 6V, 12V, 24V. Ďalším zdrojom sú výbojkové žiarovky, ktoré využívajú ako zdroj žiarenia výboj v plyne. Najmladším členom rodiny žiaroviek sú elektroluminiscenčné žiarovky tzv. LED, ktoré sa využívajú na podsvietenie prístrojových dosiek automobilov, u väčšiny nových typov vozidiel aj ako denné svietenie a u vyšších výbav automobilov či drahších modeloch sa využívajú aj ako hlavné osvetlenie. Teda kompletné svetlomety s LED technológiou.

Samotné nastavenie svetlometov sa vykonáva pri technickej kontrole vozidla, kedy je definujúcim parametrom sklon zväzku lúčov svetla svetlometu. Sklonom zväzku lúčov sa rozumie rovinný uhol, ktorý zvierajú lúče svetlometu s vodorovnou pozdĺžnou rovinou. Meria sa tzv. regloskopom a udáva sa v %. Dôležité je aby v čase nastavovania svetiel sedela na mieste vodiča osoba a vozidlo tak malo prevádzkovú hmotnosť.

Posted in všeobecné návody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *